Marketing Communication Sales

Contractors (ZZP, Interim)

Data privacy

According: General Data Protection Regulation (GDPR) 10-05-2018

Wettelijke basis Privacy Policy:

Deze privacy policy en dit privacy beleid voldoet tenminste aan de: Telecommunicatiewet “Tw” (de toekomstige Europese E-Privacy Verordening “ePV”), Nederlandse Reclame Code “NRC” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”. Daarbij geldt voor eventuele PayPal-transacties verricht via deze website het privacybeleid en de algemene voorwaarden van PayPal.

Het bedrijf Stoutenbeek & Marit B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam, Noord-Holland; is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij bij Stoutenbeek & Marit nemen jouw privacy bijzonder serieus. Hieronder kun je lezen hoe wij met persoonlijke informatie omgaan. Voor elk sitebezoek, elke transactie of overeenkomst geldt de onderstaande privacyverklaring.

Voor vragen, klachten en opmerkingen aangaande onze privacy policy kan je contact opnemen met ons via het e-mail adres: contact@stoutenbeekmarit.com

Gegevens die wij verwerken

Stoutenbeek & Marit B.V. verwerkt gelimiteerd (zo min mogelijke) persoonlijke gegevens. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het doen van een bestelling, aanmelden op een nieuwsbrief of wanneer je contact met ons op neemt via: e-mail, post of telefoon. In die specifieke gevallen zijn dit de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (indien gedeeld)
 • Adresgegevens (van jou en/of jouw organisatie/bedrijf, indien gedeeld)
 • Telefoonnummer (van jou en/of jouw organisatie/bedrijf, indien gedeeld)
 • E-mailadres (van jou en/of jouw organisatie/bedrijf)
 • De inhoud(en) van je e-mail(s) en/of post
 • Eventuele aantekeningen gemaakt tijdens telefoongesprekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website(s) en/of diensten verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige gegevens over personen. Evenmin hebben wij de intentie om bezoekers van de website jonger dan 18 jaar van dienst te zijn. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming speciale en/of gevoelige gegevens of persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan alsjeblieft contact met ons op via: contact@stoutenbeekmarit.com en wij zullen deze informatie direct verwijderen.

Voor welk doel wij persoonlijke gegevens verwerken

Stoutenbeek & Marit B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze professionele activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten en over nieuwe aanbiedingen.
 • Om de goederen en diensten die je bij ons besteld het te leveren.
 • Om je te kunnen e-mailen met de nieuwsbrief, indien je je hiervoor geabonneerd hebt

Toestemming als basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Je stemt ermee in dat wij persoonsgegevens verwerken voor het volgende doel: "gerechtvaardigde belangstelling".

De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze reguliere bedrijfsactiviteiten en nieuwsbriefdienst te kunnen uitvoeren. Wij kunnen ons bedrijf en diensten niet goed laten functioneren zonder de mogelijkheid om een aantal noodzakelijke gegevens te verwerken.

Data verwerking wanneer je contact met ons op neemt

De website(s) van Stoutenbeek & Marit B.V. bevat informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, alsmede directe communicatie met ons, waaronder een algemeen adres, telefoonnummer en een e-mailadres. Wanneer je per e-mail, post of telefoon contact met ons opneemt, worden de door jouw verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen automatisch (zoals bij e-mail) opgeslagen. De gegevens die je ons op vrijwillige basis verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, worden opgeslagen met het doel om contact met jou op te kunnen nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Stoutenbeek & Marit B.V. maakt geen gebruik van en neemt nooit beslissingen op basis van een geautomatiseerde informatieverwerking over zaken die (belangrijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat er een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Stoutenbeek-Marit B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang wij persoonlijke informatie bewaren

Stoutenbeek & Marit B.V. zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt te bereiken. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam > Opslagperiode: Max. 2 jaar zonder contact met de dataleverancier
 • Adresgegevens > Bewaartermijn: Max. 2 jaar zonder contact met de dataleverancier
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn: Max. 2 jaar zonder contact met de dataleverancier
 • E-mailadres > Bewaartermijn: Max. 2 jaar zonder contact met de dataleverancier
 • E-mailadres bij aanmelding nieuwsbrief > Bewaartermijn: Max. 1 jaar, nadat de relatie tussen de ontvanger en de verzender verbroken is (dit is bijvoorbeeld 1 jaar na het verzenden van de laatste digitale nieuwsbrief)

Redenen voor onze bewaartermijnen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om je de producten te leveren die je bij ons besteld hebt (afhandelen van bestellingen)
 • Het delen van persoonlijke gegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen delen wij nooit gegevens met derden.

Beveiliging van gegevensoverdracht

Onze site(s) gebruikt SSL- of TLS-codering om algemene veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die je ons als site-exploitant stuurt. Je kan een gecodeerde verbinding in de adresregel van een browser herkennen wanneer deze van "http://" naar "https://" verandert en het slotje in de adresbalk van je browser wordt weergegeven. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die je aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Betalingstransacties op onze website(s)

Alle informatie op onze website(s), inclusief informatie die gerelateerd is aan producten en diensten is voor informatieve doeleinden. Alle prijzen zijn verkoopprijzen incl. BTW en er zijn geen verborgen extra kosten. De aanbiedingen die wij doen zijn duidelijk, transparant en niet misleidend.

Indien er na het afsluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om jouw betalingsgegevens te verstrekken, dan zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling. Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard) worden uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. Je kan een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotje in de browserregel. Bij gecodeerde communicatie kunnen jouw betalingsgegevens, die je doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Indien je kiest voor betaling via PayPal, dan geldt daarvoor ook het privacybeleid en de algemene voorwaarden van PayPal.

Cookies, of soortgelijke technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken geen agressieve analytische of tracking Cookies. De Cookies die wij wel gebruiken stellen ons in staat om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Wij gebruiken dus slechts technische en functionele cookies (First-Party Cookies) en analytisch geanonimiseerde cookies die geen inbreuk maken op je privacy zoals zogenaamde "sessiecookies" (deze worden na afloop van je bezoek automatisch verwijderd). Sommige van deze Cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je browser te herkennen bij je volgende bezoek. Deze cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 AVG. Stoutenbeek & Marit B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van haar diensten.

Uitleg over cookies

Cookies veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je een website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gemak. Ze zorgen ervoor dat onze website(s) goed werkt. Het stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Je kan je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen het uitsluiten van cookies en het automatisch verwijderen van cookies wanneer je de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze en andere websites beperkt zijn.

Server logbestanden

Om zogenaamde hackaanvallen te voorkomen en om misbruiken te kunnen onderzoeken, slaat de software die verantwoordelijk is voor het aanleveren van de website-gegevens ("webserver") logbestanden op. De logbestanden maken het onder andere mogelijk om misbruik bij de toegang tot deze website te onderzoeken. Deze infrastructuur maakt deel uit van de webhostingdienst die wij contractueel vastleggen. Het is op een technisch dieper niveau dan de presentatie en het ontwerp van deze website zelf. Het wordt verzameld en opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 AVG op basis van een "gerechtvaardigd belang" in de functionaliteit van de website. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. "Wij, de beheerders van de website(s), hebben een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en optimalisatie van onze website(s) en hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd".

Logbestanden / logbestanden zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzer URL
 • Hostnaam van de toegang tot de computer
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Affiliate PROGRAMMA'S

Amazon partnerprogramma

Bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot de toepassing en het gebruik van functies van het Amazon partnerprogramma: Op deze website hebben wij Amazon links geïntegreerd als deelnemer aan het Amazon partnerprogramma. Deze Amazon links werden gecreëerd door Amazon met het doel klanten te bemiddelen via advertenties op verschillende websites van de Amazon-groep, in het bijzonder Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es in ruil voor de betaling van een commissie. Door gebruik te maken van de Amazon links kunnen wij reclame-inkomsten genereren. De werkmaatschappij van dit Amazon component is:

Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis
L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Hoe de Amazon cookie werkt

Amazon plaatst een cookie op uw IT systeem. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Bij elk inladen van een pagina van deze website, die door ons wordt beheerd, en waarin een Amazon link is geïntegreerd, zal de internetbrowser op uw IT systeem automatisch gegevens indienen voor online reclame en de afwikkeling van commissies aan Amazon via het Amazon-component. In de loop van deze technische procedure ontvangt Amazon persoonlijke informatie die wordt gebruikt om de oorsprong van bestellingen van Amazon te traceren, en als gevolg daarvan om de boekhouding van een commissie mogelijk te maken. Amazon kan onder andere begrijpen dat u op een affiliatie link op onze website heeft geklikt.

U kan, zoals hierboven vermeld, te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van uw webbrowser de instelling van cookies via onze website verhinderen en daarmee de instelling van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie op het IT-systeem van de betrokkene zou plaatsen. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn bij Amazon op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's.

Nadere informatie en de huidige bepalingen inzake gegevensbescherming van Amazon zijn te vinden op: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401&language=en_GB.

Nieuwsbrief gegevens (per e-mail)

Als je de op de website(s) aangeboden e-mail nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van jouw een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of je inderdaad de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of je akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie per e-mail en geven deze niet aan derden door.

De gegevens die je in het registratieformulier voor de nieuwsbrief invult, worden uitsluitend verwerkt op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 AVG). Je kan je toestemming voor het opslaan van gegevens, je e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief ten allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" onderaan in de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties. De gegevens die je bij ons hebt opgeslagen om je te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat je je hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Newsletter2Go

Deze website gebruikt de diensten van Newsletter2Go om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Newsletter2Go GmbH is een Duits bedrijf gevestigd te: Nürnberger Straße 8, 10787 Berlijn, Duitsland. Newsletter2Go is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die je invoert om je op de nieuwsbrief in te schrijven, worden opgeslagen op de servers van Newsletter2Go in Duitsland. Als je niet wilt dat jouw gegevens geanalyseerd worden door Newsletter2Go, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien wij een overeenkomstige link in elke e-mail nieuwsbrief.

Met behulp van Newsletter2Go zijn we in staat om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Op deze manier kunnen we bepalen op welke links er bijzonder vaak is geklikt en leren wat het meest interessant is voor onze doelgroep. We kunnen ook zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiesnelheid). Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of je een aankoop hebt gedaan nadat je op de nieuwsbrief hebt geklikt. Newsletter2Go stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief te clusteren volgens verschillende categorieën. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.

Gedetailleerde informatie over de functies van Newsletter2Go vind je op de volgende link: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Juridische basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op jouw toestemming (art. 6 lid 1 liter AVG). Je kan deze toestemming ten allen tijden intrekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsoperaties.

Opslagperiode

De gegevens die je bij ons hebt opgeslagen om je te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden zowel van onze servers als van de servers van Newsletter2Go verwijderd nadat je je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Meer informatie vind je in de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Newsletter2Go op: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Met Newsletter2Go hebben wij een contract gesloten waarin wij Newsletter2Go verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan worden bekeken onder de volgende link:

https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Nieuwsbrief2Go_GmbHlatest_Form.pdf?x48278

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stoutenbeek & Marit B.V. en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jouw hebben, in een computerbestand aan je toe te zenden.

Je kan een verzoek om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, of om intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: contact@stoutenbeekmarit.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door jouw is gedaan, vragen wij jouw om ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen met het verzoek. Markeer op deze kopie je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met de nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het sofinummer (BSN) in het zwart om je privacy te beschermen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op je verzoek.

Stoutenbeek & Marit B.V. wijst je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Actie bij misbruik, openbaring, verlies van data

Stoutenbeek & Marit B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet veilig zijn, of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan direct contact met ons op via contact@stoutenbeekmarit.com. Wij zullen onmiddellijk actie ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Als je wilt reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze website(s) of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, neem dan contact met ons op.

Aanpassingen aan dit privacybeleid

Wij bezitten, bewerken en actualiseren onze website(s) en de diensten die erop aangeboden worden regelmatig waardoor er veranderingen kunnen ontstaan. Een website en de diensten die daarop beschikbaar zijn, kunnen veranderen net als de juridische omstandigheden. Met onze verklaring inzake gegevensbescherming willen en moeten wij ook op dergelijke wijzigingen reageren en de hier verstrekte informatie dienovereenkomstig actualiseren. Jouw bezoeken aan deze website zijn automatisch onderworpen aan de nieuwe en dus actuele verklaring inzake gegevensbescherming.

DISCLAIMER

Het gebruik van de onze website(s) en het kopen van producten via onze website(s) staan onder de wetten van de Europese Unie, zonder dat deze in conflict staan met de toepasselijk Nederlandse wetten. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is naar beste weten en overtuiging opgesteld. Indien er fouten zijn geslopen of andere problemen/tekortkomingen bestaan, zullen wij deze - onmiddellijk na kennisname - onderzoeken en naar gelang de noodzaak corrigeren.

Contact met ons opnemen:

Voor verzoeken, vragen, klachten of reacties op deze privacy verklaring op onze website(s) of jouw ervaringen met één van onze website(s), vragen we je contact op te nemen met:

Stoutenbeek & Marit B.V. | Adres: Keizersgracht 241. 1016EA Amsterdam. Nederland. E-mailadres: contact@stoutenbeekmarit.com